Codex Aleppo Codex Alexandrinus Archaeological Study Bible Codex Sinaïticus Paulus' tweede zendingsreis

Codex Aleppo


Middeleeuws handschrift van de Hebreeuwse Bijbel (TeNaCh) uit de 10e eeuw. Geldt als het meest gezaghebbende Hebreeuwse Bijbeltekst.

Codex Alexandrinus


Eén van de oudste en meest volledige Griekse handschriften van de Bijbel (LXX en NT); dateert uit de 5e eeuw.

Archaeological Study Bible


Een aanrader: de Archeological Study Bible, te verkrijgen in verschillende Bijbelvertalingen. Complete Bijbel met archeologische achtergrondartikelen.

Codex Sinaïticus


Grieks handschrift van de Griekse Bijbel (LXX en NT) met het oudste volledige exemplaar van het Griekse Nieuwe Testament. Dateert uit de 4e eeuw.

Paulus' tweede zendingsreis


Detail van Paulus' tweede zendingsreis: de reis waarop hij voor het eerst voet op Europese bodem zette.
 

Artikelen

U hebt Acrobat Reader nodig om de artikelen te kunnen lezen. U kunt Acrobat Reader gratis te downloaden.

Bijbelstudie(s)

Bijbelstudie 1: gedachten over bijbelstudie - over noodzaak en bezwaren

Bijbelstudie 2: een zaak van hart, hoofd en handen

Bijbelstudie 3: hoe doe je bijbelstudie en hoe maak je er vervolgens een inleiding van?

Bijbelstudie 4: hoe maak je een bijbelstudie-inleiding? (praktische handreiking in 3 stappen)

Psalm 82: onze God triomfeert

Psalm 91: ter bemoediging voor hen die belijdenis doen

Joh. 1:10-18: over het aannemen van Christus, Die in de wereld kwam

Hand. 17: bijbelse apologetiek (voorbereiding)

Hand. 17: bijbelse apologetiek (antwoorden)

Rom. 15: praktische lessen uit Rom. 15

2 Kor. 5:1-4: verlangen naar de wederkomst van Christus

Diverse bijbelpassages: in discussie met Jehovah's Getuigen


Overig

Paulus en de Griekse sofisten: over de cultureel-historische achtergrond van de verdeeldheid in Korinthe

Hermeneutiek en exegese: wat is hermeneutiek en exegese?

Discussiëren over een nieuwe / herziene bijbelvertaling