Codex Aleppo Codex Alexandrinus Archaeological Study Bible Codex Sinaïticus Paulus' tweede zendingsreis

Codex Aleppo


Middeleeuws handschrift van de Hebreeuwse Bijbel (TeNaCh) uit de 10e eeuw. Geldt als het meest gezaghebbende Hebreeuwse Bijbeltekst.

Codex Alexandrinus


Eén van de oudste en meest volledige Griekse handschriften van de Bijbel (LXX en NT); dateert uit de 5e eeuw.

Archaeological Study Bible


Een aanrader: de Archeological Study Bible, te verkrijgen in verschillende Bijbelvertalingen. Complete Bijbel met archeologische achtergrondartikelen.

Codex Sinaïticus


Grieks handschrift van de Griekse Bijbel (LXX en NT) met het oudste volledige exemplaar van het Griekse Nieuwe Testament. Dateert uit de 4e eeuw.

Paulus' tweede zendingsreis


Detail van Paulus' tweede zendingsreis: de reis waarop hij voor het eerst voet op Europese bodem zette.
 

Buitenbijbelse bronnen over gegevens in de Bijbel

Veel gebeurtenissen uit de bijbelse geschiedenis staan niet alleen in de Bijbel beschreven, maar ook in allerlei andere geschriften uit de oudheid. We noemen dit ook wel buitenbijbelse bronnen. Deze buitenbijbelse bronnen zijn vaak heel nuttig, omdat ze extra informatie geven over de tijd en de cultuur waarin de Bijbel is ontstaan. En die extra informatie hebben we soms hard nodig om te begrijpen wat voor de oorspronkelijke lezers van de Bijbel misschien heel bekend was.
Hieronder hebben we een begin gemaakt met een reeks artikelen over bijbelse personen of gebeurtenissen, die ook in buitenbijbelse bronnen worden genoemd. We zullen hiervoor zoveel mogelijk de authentieke bronnen aan het woord laten.

Oude Testament Nieuwe Testament


Koning Kores
Machtige Perzische koning, ook wel Cyrus genoemd, over wie Herodotus (5e eeuw v. Chr.) veel wetenswaardigheden weet te vertellen.

Koning Belsazar
Uit verschillende archeologische vondsten blijkt hoe het kan dat de Bijbel Belsazar noemt als laatste koning van Babylonië, terwijl dit volgens historici Nabonidus moet zijn geweest. Het blijkt allebei waar te zijn!
  Pilatus
Wat was Pilatus voor een man? Hoe oordelen buitenbijbelse bronnen over deze bestuurder die tegen wil en dank berucht is geworden vanwege het terechtstellen van Jezus?

Edict van keizer Claudius
Waarom werden Aquila en Priscilla door keizer Claudius uit Rome verdreven (Hand. 18:2), zodat Paulus hen in Efeze ontmoette?


Paulus en Barnabas als goden beschouwd
In Hand. 14 lezen we een verbijsterende reactie van de mensen die zien dat Paulus een kreupele man geneest. Ze schreeuwen het uit: 'De goden zijn tot ons afgedaald!'. En ze weten ook precies om welke goden het gaat: Zeus en Hermes (of, zoals in veel vertalingen met hun Latijnse naam: Jupiter en Mercurius).
Deze reactie kun je niet alleen verklaren vanuit de bijgelovigheid van deze mensen. Want: waarom associëren ze Paulus en Barnabas dan uitgerekend met deze twee goden en niet met twee andere?
Lees verder...

Nikolaïeten
Vanuit de Bijbel (Openb. 2:6 en 15) weten we alleen dat God hun leer en werken haatte. Maar wie waren deze mensen en wat verafschuwde God dan zozeer in hun leer en in hun werken?