Bijbelstudie

Deze pagina heeft als doel een overzicht te geven van wat het internet te bieden heeft op het gebied van bijbelstudie en uitleg van de (achtergrond van de) Bijbel. Hier kunt u zowel de grondtekst van de Bijbel raadplegen, alsook de tekst van de Bijbel in allerlei andere vertalingen.
Het onderdeel 'uitleg' bevat een groot aantal aantekeningen, studies en artikelen die ik in de loop van de jaren heb geschreven met het oog op de uitleg van de Bijbel. De aantekeningen staan geordend per Bijbelboek, zodat u snel kunt nagaan of er bij een bepaalde tekst een uitleg bestaat. Studies over bijbelse thema's betreffen telkens de eenvoudige vraag: 'wat zegt de Bijbel over ...?'.
Wat op deze website ook niet mag ontbreken, is een overzicht van allerlei online hulpmiddelen die gebruikt kunnen worden bij uw persoonlijke bijbelstudie. Ik wens u veel zegen bij het bestuderen van Gods Woord en hoop dat deze website daaraan mag bijdragen. Hebt u vragen, opmerkingen of suggesties, aarzel dan niet om hierover contact op te nemen

Tekst

bijbel  

Uitleg

aantekeningen  

Archeologie

archeologie1  

Hulpmiddelen

praktisch