Codex Aleppo Codex Alexandrinus Archaeological Study Bible Codex Sinaïticus Paulus' tweede zendingsreis

Codex Aleppo


Middeleeuws handschrift van de Hebreeuwse Bijbel (TeNaCh) uit de 10e eeuw. Geldt als het meest gezaghebbende Hebreeuwse Bijbeltekst.

Codex Alexandrinus


Eén van de oudste en meest volledige Griekse handschriften van de Bijbel (LXX en NT); dateert uit de 5e eeuw.

Archaeological Study Bible


Een aanrader: de Archeological Study Bible, te verkrijgen in verschillende Bijbelvertalingen. Complete Bijbel met archeologische achtergrondartikelen.

Codex Sinaïticus


Grieks handschrift van de Griekse Bijbel (LXX en NT) met het oudste volledige exemplaar van het Griekse Nieuwe Testament. Dateert uit de 4e eeuw.

Paulus' tweede zendingsreis


Detail van Paulus' tweede zendingsreis: de reis waarop hij voor het eerst voet op Europese bodem zette.
 

Aantekeningen bij Johannes


Joh. 1:1
In het begin was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God.


In eenvoudige bewoordingen wordt hier niet alleen de eeuwigheid, maar ook de Godheid van het Woord (Jezus Christus) onder woorden gebracht. Er is sprake van een climax:

  • in het begin (duidelijke verwijzing naar Gen. 1:1!) was het Woord
  • ja, nog meer: het Woord was bij God
  • ja, sterker nog: het Woord wás God

Nu wijzen zogenoemde Jehovah's Getuigen erop, dat bij de woorden 'het Woord was God' in het Grieks geen lidwoord staat voor 'God'. Daarin hebben zij gelijk. Maar vervolgens beweren ze dat je daarom moet vertalen: 'en het Woord was een god', zoals ook in hun Nieuwe Wereldvertaling is te lezen. Dit is echter onjuist en wel om de volgende redenen:

  1. als in het Grieks het lidwoord ontbreekt, zijn er twee mogelijkheden: óf je vertaalt het zonder lidwoord (God) óf je vertaalt het met het onbepaald lidwoord 'een' (een god). Jehovah's Getuigen negeren de eerste optie en verheffen de tweede optie tot de enige juiste interpretatie. Welke optie echter de juiste is, wordt bepaald door de context en door Schrift met Schrift te vergelijken (zie volgende punten).
  2. uit de context blijkt dat 'God' hier het naamwoordelijk deel van het (naamwoordelijk) gezegde is. En zoals ieder die het Grieks kent, weet, ontbreekt het lidwoord in de regel bij het naamw. deel van het (naamw.) gezegde. Dit betekent dat het op het eind van vs. 1 om dezelfde God gaat als enkele woorden terug.
  3. wie eerlijk Schrift met Schrift vergelijkt, komt erachter dat het Nieuwe Testament duidelijk spreekt over de Godheid van Christus en over de eenheid van de Vader en de Zoon (Godheid: Fil. 2:6, Joh. 20:28, Joh. 10:33-36; eenheid: Joh. 10:30, Matth. 28:19, 1 Tim. 3:16, 1 Joh. 5:7 en 20).
  4. Jehovah's Getuigen zijn met hun Nieuwe Wereldvertaling inconsequent als je hun vertaling van Joh. 1:1 met Kol. 1:1 vergelijkt. In beide gevallen staat er in het Grieks theos (zonder lidwoord), terwijl ze in Kol. 1:1 terecht (!) niet kiezen voor 'een god'. Laten ze dat in Joh. 1:1 dan ook niet doen!
  5. tot slot staan de Jehovah's Getuigen voor een nieuw probleem als zij in Joh. 1:1 vertalen 'een god', want in dat geval zouden er in het christendom meerdere goden zijn, wat zij overigens zelf ontkennen.

Kortom: de vertaling van de Jehovah's Getuigen is doordrenkt met drogredenen en getuigt eerder van wishful thinking dan van een eerlijke bijbelstudie.

 

Literatuursuggesties m.b.t. de exegese van:

Tekst
Literatuur
Thema
- Joh.1:1vv R.H. Nash, The Gospel and the Greeks, 70-101 Oorsprong v.h. gebruik v.d. term Logos: Philo, OT, ...