Codex Aleppo Codex Alexandrinus Archaeological Study Bible Codex Sinaïticus Paulus' tweede zendingsreis

Codex Aleppo


Middeleeuws handschrift van de Hebreeuwse Bijbel (TeNaCh) uit de 10e eeuw. Geldt als het meest gezaghebbende Hebreeuwse Bijbeltekst.

Codex Alexandrinus


Eén van de oudste en meest volledige Griekse handschriften van de Bijbel (LXX en NT); dateert uit de 5e eeuw.

Archaeological Study Bible


Een aanrader: de Archeological Study Bible, te verkrijgen in verschillende Bijbelvertalingen. Complete Bijbel met archeologische achtergrondartikelen.

Codex Sinaïticus


Grieks handschrift van de Griekse Bijbel (LXX en NT) met het oudste volledige exemplaar van het Griekse Nieuwe Testament. Dateert uit de 4e eeuw.

Paulus' tweede zendingsreis


Detail van Paulus' tweede zendingsreis: de reis waarop hij voor het eerst voet op Europese bodem zette.
 

Exegese van Lukas


Literatuursuggesties m.b.t. de exegese van Lukas

 

Onderstaande tabel biedt een overzicht van verwijzingen naar boeiende, opmerkelijke, interessante of juist vreemde inzichten met betrekking tot de uitleg van teksten uit Lukas. Met het noemen van deze verwijzingen betuig ik niet automatisch instemming met de genoemde schrijvers of hun boeken en / of uitleg.

 

Tekst
Literatuur
Thema
- Luk. 4:31-37 E.P. Meijering, Als de uitleg maar goed is, 70-72 voorzegd in OT; bewijs voor Jezus' Messiasschap
- Luk. 9:22 Craig A. Evans, 'Did Jesus Predict his Death and Resurrection?' in: S.E. Porter (ed.), Resurrection (Journal for the Study of the New Testament. Supplement Series 186), Sheffield Academic Press, 1999, 82-97 Jezus' voorzegging van Zijn dood en opstanding is géén vaticinium ex eventu Jezus' voorzegging van Zijn dood en opstanding is géén vaticinium ex eventu (contra o.a. Bultmann). 
- Luk. 9:27 E.P. Meijering, Als de uitleg maar goed is, 94-99 probleemweerlegging door Origenes
- Luk. 9:44 Craig A. Evans, 'Did Jesus Predict his Death and Resurrection?' in: S.E. Porter (ed.), Resurrection (Journal for the Study of the New Testament. Supplement Series 186), Sheffield Academic Press, 1999, 82-97 Jezus' voorzegging van Zijn dood en opstanding is géén vaticinium ex eventu Jezus' voorzegging van Zijn dood en opstanding is géén vaticinium ex eventu (contra o.a. Bultmann).
- Luk. 18:31b-33 Craig A. Evans, 'Did Jesus Predict his Death and Resurrection?' in: S.E. Porter (ed.), Resurrection (Journal for the Study of the New Testament. Supplement Series 186), Sheffield Academic Press, 1999, 82-97 Jezus' voorzegging van Zijn dood en opstanding is géén vaticinium ex eventu Jezus' voorzegging van Zijn dood en opstanding is géén vaticinium ex eventu (contra o.a. Bultmann).