Geschiedenis van Griekenland in een tijdtabel

Periode / jaar

Gebeurtenis
Mykeense beschaving
(1600-1200 v. Chr.)
- 16e eeuw
Culturele opbloei rond Mykene, de hoofdstad van Kreta
- 12e eeuw v. Chr.
Trojaanse oorlog
Griekse Middeleeuwen
(1200-750 v. Chr.)
- 12e eeuw v. Chr.
Ondergang Mykeense beschaving
- 10e eeuw v. Chr.
Ontstaan van de polis Sparta
- 950 v. Chr.

Monarchie Athene maakt plaats voor aristocratische oligarchie: 3 archonten

  • basileos: religieuze taken
  • polemarch: aanvoering van het leger
  • eponieme archon: jurisdictie in civiele zaken
- 8e eeuw v. Chr.
Optreden van Homerus
Archaïsche periode
(750-500 v. Chr.)
- 8e eeuw v. Chr.
Opkomst van de Griekse poleis
- 7e eeuw v. Chr.
Kolonisatie
- 620 v. Chr.
Draco's codificatie van het gewoonterecht
- 590 v. Chr.
Solons sociale en politieke hervormingen
- 546 v. Chr.
Staatsgreep Pisistratus
- 514 v. Chr.
De tirannendoders Harmodius en Aristogiton
- 508 v. Chr.
Politieke hervormingen onder Cleisthenes
Klassieke periode
(500-323 v. Chr.)
Hellenistische periode
(vanaf 323 v. Chr.)