Griekse vroegchristelijke literatuur

 


De vroeg-christelijke schrijvers worden gewoonlijk in verschillende categorieën ondergebracht. In onderstaand overzicht volgen alleen de Grieks-schrijvende christelijke auteurs na het Nieuwe Testament in chronologische volgorde, tenzij anders vermeld.

 

Apocriefe literatuur na het Nieuwe Testament (niet-chronologisch, maar geordend naar genre)

Apostolische Vaders

Apologeten