De Atheense School Het Colosseum Rome: Forum Romanum Kreta: Knossos Rome: de Palatijn

De Atheense School


Detail uit het beroemde fresco van de Italiaanse renaissance schilder Rafaël: de Atheense school. Het fresco bevindt zich in de Vaticaanse Musea.

Het Colosseum


Het grootste amfitheater van het Romeinse Rijk werd gebouwd in de 1e eeuw n. Chr. De bouw werd gefinancierd uit de buit van de plundering van Jeruzalem in 70 n. Chr.

Rome: Forum Romanum


Ruïnes van het Forum Romanum in Rome: ooit het politieke centrum van het machtige Romeinse Rijk.

Kreta: Knossos


Ruïnes van het beroemde paleis van koning Minos in Knossos (Kreta). Dateert uit ca. 3000 v. Chr.

Rome: de Palatijn


Zicht vanaf het Circus Maximus op de ruïnes van de keizerlijke paleizen op de Palatijn in Rome.
 

Fragmenten van Papias

Helaas is ons geen compleet werk van Papias overgeleverd en en wat we van hem weten, kunnen we slechts ontlenen aan wat anderen over hem zeggen of van hem citeren. Daarom spreekt men over de 'fragmenten van Papias'. Volgens Eusebius van Caesarea (Historia Ecclesiastica 3.39.1) heeft Papias 5 boeken geschreven onder de titel 'Uitleg van de woorden van de Heer'. Volgens A.F.J. Klijn (Apostolische Vaders II, 52-53) zou een ontdekking van dit geschrift 'van enorme betekenis zijn geweest voor de kennis van het oudste christendom', omdat het niet alleen een verzameling zou zijn van uitspraken van Jezus Christus, maar ook van talrijke overleveringen uit de allereerste tijd van de kerk die ons niet in de canonieke boeken van het Nieuwe Testament zijn overgeleverd. Zo geeft Papias ons waardevolle informatie over het ontstaan van de evangeliën.
De reden waarom dit boek van Papias in de kerk geen blijvende waarde heeft gehad en dus ook niet is overgeleverd, ligt in zijn opvattingen over het 1000-jarig rijk, een leer die later door de katholieke kerk is verworpen.
Omdat de bronnen elkaar in dit opzicht lijken tegen te spreken, is het moeilijk om Papias' leven en werk nauwkeurig te dateren. Zeker is wel dat Papias leefde en schreef in de 1e helft van de 2e eeuw en daarmee tot de Apostolische Vaders gerekend kan worden.