Bijbelroosters


Er zijn veel manieren waarop je de Bijbel kunt lezen. Je kunt elke keer een gedeelte uit de Bijbel kiezen, je kunt telkens het stukje lezen dat in een dagboekje wordt genoemd, je kunt elke keer de Bijbel willekeurig openslaan, etc. Veel mensen vinden het echter fijn om een zekere regelmaat te hebben in het lezen van de Bijbel. Daarvoor kan een leesrooster erg handig zijn. Hieronder vindt u drie verschillende leesroosters: 


Bijbelrooster 1: lees de Bijbel in één jaar van kaft tot kaft

Bijbelrooster 2: lees de rode draad door de Bijbel met de belangrijkste, (heils)historische gebeurtenissen

Bijbelrooster 3: lees elke twee weken dagelijks over een bepaald thema uit de Bijbel