Uitzicht op de Tairoravallei Kerkkoor in Barabuna Dagelijkse kost: werken in de tuin Iedereen wil meeluisteren

Uitzicht op de Tairoravallei


Uitzicht op de Tairoravallei, onderweg naar het dorpje Barubuna.

Kerkkoor in Barabuna


Kerkkoor tijdens een opname van kerkliederen in het dorpje Barabuna t.b.v. de Audiobijbel in het Tayrora.

Dagelijkse kost: werken in de tuin


De mensen in de Tairoravallei werken dagelijks in hun tuinen om in hun levensbehoeften te voorzien.

Iedereen wil meeluisteren


Tijdens onze audio-opname van een aantal kerkliederen in Barabuna, hadden we veel bekijks.
 

Bidden

'... terwijl u bij elke gelegenheid met alle gebed en smeking bidt in de Geest ...' (Efeze 6:18).

Hier geven we de meest actuele zaken waarvoor we met Michel en Erna willen danken en bidden. Meer inhoudelijke achtergrond bij deze gebedspunten vindt u in de nieuwsbrieven en de weblog. Ook geven we een korte bezinning op het gebed.

Wilt u met ons danken:

 • dat Michel en Erna de POC hebben afgerond en een boeiende en leerzame tijd in de jungle hebben gehad;
 • dat zij veilig zijn ‘thuisgekomen’ in Ukarumpa en dat het goed gaat met hun gezin;
 • dat de kinderen al helemaal hun draai gevonden hebben in de Engelstalige wereld om hen heen;
 • voor het mentoraat waarmee Michel zijn werk hier is begonnen;
 • voor de prachtige actieweek van de Wartburgschool in Woudenberg. 

Wilt u met ons bidden:

bidden
 • om stabiliteit en rust voor het gezin; het kost de nodige tijd om opnieuw te settelen in een internationale context;
 • voor Hannah en Ruth die op school helemaal moeten omschakelen naar Engel; dit gaat goed, maar het kost hun wel veel energie. Zo krijgt Hannah hiervoor bijles in 'English as a Second Language'. Dit gebeurt zowel tijdens de gewone lessen, alsook na schooltijd;
 • om volharding voor de Iyo-mannen die Michel heeft begeleid in hun opleiding tot bijbelvertaler. De opleiding is zwaar voor hen en de weg naar een Oude Testament nog lang;
 • dat komende weken duidelijk mag worden welke toekomstige taken Michel voor zijn rekening zal nemen op het Trainingscentrum;
 • om Gods leiding in Michel en Erna's oriëntatie op een ankerproject voor de komende twee jaar;
 • om een goed verloop van de verhuizing begin juli.