Uitzicht op de Tairoravallei Kerkkoor in Barabuna Dagelijkse kost: werken in de tuin Iedereen wil meeluisteren

Uitzicht op de Tairoravallei


Uitzicht op de Tairoravallei, onderweg naar het dorpje Barubuna.

Kerkkoor in Barabuna


Kerkkoor tijdens een opname van kerkliederen in het dorpje Barabuna t.b.v. de Audiobijbel in het Tayrora.

Dagelijkse kost: werken in de tuin


De mensen in de Tairoravallei werken dagelijks in hun tuinen om in hun levensbehoeften te voorzien.

Iedereen wil meeluisteren


Tijdens onze audio-opname van een aantal kerkliederen in Barabuna, hadden we veel bekijks.
 

Meeleven

Michel en Erna en hun kinderen zullen het waarderen als u blijk geeft van meeleven en uw interesse toont in het werk dat ze doen in Papoea-Nieuw-Guinea. Omgekeerd zult u ook merken, dat uw betrokkenheid op hun en hun werk ervoor zorgt, dat het werk dat zij doen ook steeds meer úw werk wordt. Immers u kunt voor hen bidden, hen bemoedigen met een mailtje of een kaart! En op hun beurt kunnen ze ook met u meeleven, als ze af en toe wat van u horen.

Verschillende manieren van meeleven