Geven

'Laat ieder de anderen dienen met de genadegaven zoals hij die ontvangen heeft ...' (1 Petr. 4:10)

 

"Geef de kerk in Aramba een Bijbel in de Aramba-taal!"

Michel en Erna Pauw helpen de Aramba-kerk bij het vertalen van de Bijbel in de Aramba-taal. Daarnaast leiden ze Papoea-Nieuw-Guineƫrs op tot Bijbelvertalers, zodat het werk in dit land met 830 talen versneld kan worden. Ze krijgen hiervoor geen salaris, maar zijn voor hun werk afhankelijk van een brede groep mensen die hen met particuliere en kerkelijke giften ondersteunen. Met uw gift draagt u direct bij aan het Bijbelvertaalwerk in Papoea-Nieuw-Guinea.

Hoe kunt u bijdragen? 
U kunt ons op verschillende manieren financieel ondersteunen:

Omdat Wycliffe Nederland een ANBI-instelling is, is uw gift in alle gevallen aftrekbaar bij uw belastingaangifte!
Alle inkomsten en uitgaven verlopen via Wycliffe Nederland en worden onder haar verantwoordelijkheid jaarlijks gecontroleerd door de accountant.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de penningmeester.