Codex Aleppo Codex Alexandrinus Archaeological Study Bible Codex Sinaïticus Paulus' tweede zendingsreis

Codex Aleppo


Middeleeuws handschrift van de Hebreeuwse Bijbel (TeNaCh) uit de 10e eeuw. Geldt als het meest gezaghebbende Hebreeuwse Bijbeltekst.

Codex Alexandrinus


Eén van de oudste en meest volledige Griekse handschriften van de Bijbel (LXX en NT); dateert uit de 5e eeuw.

Archaeological Study Bible


Een aanrader: de Archeological Study Bible, te verkrijgen in verschillende Bijbelvertalingen. Complete Bijbel met archeologische achtergrondartikelen.

Codex Sinaïticus


Grieks handschrift van de Griekse Bijbel (LXX en NT) met het oudste volledige exemplaar van het Griekse Nieuwe Testament. Dateert uit de 4e eeuw.

Paulus' tweede zendingsreis


Detail van Paulus' tweede zendingsreis: de reis waarop hij voor het eerst voet op Europese bodem zette.
 

Vertalingen van de Bijbel

Wie de grondtalen niet machtig is, kan desondanks toch een indruk krijgen van de mogelijke interpretaties van de grondtekst door verschillende vertalingen met elkaar te vergelijken. Vertalen is altijd in zekere zin een verraad plegen aan de oorspronkelijke tekst, omdat het nooit mogelijk is om alle nuances van het origineel in de doeltaal weer te geven, hoe nauwkeurig je ook vertaalt. Vertalen betekent daarom dat je keuzes moet maken, waarbij in de ene vertaling voor deze nuance en in de andere vertaling voor die nuance wordt gekozen. Door vertalingen onderling te vergelijken, kunt u dus een indruk krijgen van de vertaalmogelijkheden van de grondtekst. Om een vertaling te kunnen beoordelen als waardevol en/of betrouwbaar, dient u zich goed te verdiepen in de uitgangspunten en vertaalprincipes van deze vertaling.

Nederlandse vertalingen

Buitenlandse vertalingen


Klik hier voor meer (informatie over) bijbelvertalingen