De Atheense School Het Colosseum Rome: Forum Romanum Kreta: Knossos Rome: de Palatijn

De Atheense School


Detail uit het beroemde fresco van de Italiaanse renaissance schilder Rafaël: de Atheense school. Het fresco bevindt zich in de Vaticaanse Musea.

Het Colosseum


Het grootste amfitheater van het Romeinse Rijk werd gebouwd in de 1e eeuw n. Chr. De bouw werd gefinancierd uit de buit van de plundering van Jeruzalem in 70 n. Chr.

Rome: Forum Romanum


Ruïnes van het Forum Romanum in Rome: ooit het politieke centrum van het machtige Romeinse Rijk.

Kreta: Knossos


Ruïnes van het beroemde paleis van koning Minos in Knossos (Kreta). Dateert uit ca. 3000 v. Chr.

Rome: de Palatijn


Zicht vanaf het Circus Maximus op de ruïnes van de keizerlijke paleizen op de Palatijn in Rome.
 

Het Hebreeuwse Oude Testament in tekst én audio

Audio ePubs
Op deze pagina kunt u Audio ePubs downloaden van alle boeken van het Hebreeuwse Oude Testament. De ePub toont de Hebreeuwse tekst van het betreffende Bijbelboek die zowel gelezen als beluisterd kan worden. De voorlezer van de Hebreeuwse tekst is Abraham Shmuelof.
Er zijn twee versies van de ePubs: in één versie wordt de tekst in het oorspronkelijke tempo voorgelezen, in de andere versie is het leestempo met 20% aangepast. De laatste versie is met name bedoeld voor beginnende lezers van het Hebreeuwse Oude Testament.

Copyright
De ePubs zijn gepubliceerd onder een Creative Commons 4.0 BY-NC-ND licentie. Dat betekent dat ze gratis gekopieerd en verspreid mogen worden onder de volgende voorwaarden:

  • BY: vermeld altijd de naam van de intellectuele eigenaar (Abraham Shmuelof);
  • NC: het materiaal mag niet gebruikt worden voor commerciële doeleinden;
  • ND: het materiaal mag alleen in ongewijzigde vorm verspreid worden.

Hoe zijn de ePubs te gebruiken?
Om audio ePubs te kunnen lezen en beluisteren, adviseer ik Google Chrome met de extensie Readium. Lees stap-voor-stap instructies om je computer hiervoor klaar te maken.

Vloeiend gesproken Langzaam gesproken
1 Genesis 1 Genesis
2 Exodus 2 Exodus
3 Leviticus 3 Leviticus
4 Numeri 4 Numeri
5 Deuteronomium 5 Deuteronomium
6 Jozua 6 Jozua
7 Richteren 7 Richteren
8 Ruth 8 Ruth
9 1 Samuël 9 1 Samuël
10 2 Samuël 10 2 Samuël
11 1 Koningen 11 1 Koningen
12 2 Koningen 12 2 Koningen
13 1 Kronieken 13 1 Kronieken
14 2 Kronieken 14 2 Kronieken
15 Ezra 15 Ezra
16 Nehemia 16 Nehemia
17 Esther 17 Esther
18 Job 18 Job
19 Psalmen 19 Psalmen
20 Spreuken 20 Spreuken
21 Prediker 21 Prediker
22 Hooglied 22 Hooglied
23 Jesaja 23 Jesaja
24 Jeremia 24 Jeremia
25 Klaagliederen 25 Klaagliederen
26 Ezechiël 26 Ezechiël
27 Daniël 27 Daniël
28 Hosea 28 Hosea
29 Joël 29 Joël
30 Amos 30 Amos
31 Obadja 31 Obadja
32 Jona 32 Jona
33 Micha 33 Micha
34 Nahum 34 Nahum
35 Habakuk 35 Habakuk
36 Zefanja 36 Zefanja
37 Haggaï 37 Haggaï
38 Zacharia 38 Zacharia
39 Maleachi 39 Maleachi