De Atheense School Het Colosseum Rome: Forum Romanum Kreta: Knossos Rome: de Palatijn

De Atheense School


Detail uit het beroemde fresco van de Italiaanse renaissance schilder Rafaël: de Atheense school. Het fresco bevindt zich in de Vaticaanse Musea.

Het Colosseum


Het grootste amfitheater van het Romeinse Rijk werd gebouwd in de 1e eeuw n. Chr. De bouw werd gefinancierd uit de buit van de plundering van Jeruzalem in 70 n. Chr.

Rome: Forum Romanum


Ruïnes van het Forum Romanum in Rome: ooit het politieke centrum van het machtige Romeinse Rijk.

Kreta: Knossos


Ruïnes van het beroemde paleis van koning Minos in Knossos (Kreta). Dateert uit ca. 3000 v. Chr.

Rome: de Palatijn


Zicht vanaf het Circus Maximus op de ruïnes van de keizerlijke paleizen op de Palatijn in Rome.
 

Griekse vroegchristelijke literatuur

 


De vroeg-christelijke schrijvers worden gewoonlijk in verschillende categorieën ondergebracht. In onderstaand overzicht volgen alleen de Grieks-schrijvende christelijke auteurs na het Nieuwe Testament in chronologische volgorde, tenzij anders vermeld.

 

Apocriefe literatuur na het Nieuwe Testament (niet-chronologisch, maar geordend naar genre)

 • Epistel van Barnabas
 • Evangelie naar Judas
 • Evangelie van de Ebionieten
 • Evangelie van de Egyptenaren
 • Evangelie van de Hebreeën
 • Evangelie van de Naäsenen
 • Evangelie van de Nazareners
 • Evangelie van Jezus' kinderjaren
 • Evangelie van Jozef de Timmerman
 • Evangelie van Maria Magdalena
 • Evangelie van Maria's geboorte
 • Evangelie van Nicodémus
 • Evangelie van Petrus
 • Evangelie van Thomas
 • Handelingen van Andreas
 • Handelingen van Johannes
 • Handelingen van Paulus
 • Handelingen van Petrus
 • Handelingen van Thomas
 • Openbaring van Paulus
 • Openbaring van Petrus
 • Openbaring van Stéfanus
 • Openbaring van Thomas
 • Verkondiging van Petrus

Apostolische Vaders

 • Ignatius van Antiochië
  • Brief aan Efeze
  • Brief aan Magnesia
  • Brief aan Tralles
  • Brief aan Rome
  • Brief aan Philadelphia
  • Brief aan Smyrna
  • Brief aan Polycarpus

Apologeten

 • Quadratus
  • Apologia ad Hadrianum (niet bewaard gebleven)
 • Aristides
  • Apologia ad Antonium Pium
 • Justinus Martyr
  • Apologia ad Antonium Pium
  • Apologia secunda
  • Dialogus cum Tryphone
 • Tatianus
  • Diatesseron
  • Oratio ad Graecos
 • Origenes
  • Contra Celsum
  • Hexapla (Hebr. OT + 5 Griekse vertalingen)
 • Athenagoras
  • smeekschrift aan keizer Marcus Aurelius. In
 • Theophilus van Antiochië
  • Ad Autolycum