Uitzicht op de Tairoravallei Kerkkoor in Barabuna Dagelijkse kost: werken in de tuin Iedereen wil meeluisteren

Uitzicht op de Tairoravallei


Uitzicht op de Tairoravallei, onderweg naar het dorpje Barubuna.

Kerkkoor in Barabuna


Kerkkoor tijdens een opname van kerkliederen in het dorpje Barabuna t.b.v. de Audiobijbel in het Tayrora.

Dagelijkse kost: werken in de tuin


De mensen in de Tairoravallei werken dagelijks in hun tuinen om in hun levensbehoeften te voorzien.

Iedereen wil meeluisteren


Tijdens onze audio-opname van een aantal kerkliederen in Barabuna, hadden we veel bekijks.
 

Onze werkzaamheden in Papoea-Nieuw-Guinea

Wij zijn naar Papoea-Nieuw-Guinea uitgezonden om daar het Bijbelvertaalwerk te helpen bevorderen. Onze visie is dat dit Bijbelvertaalwerk voor een groot deel het best gedaan kan worden door lokale christenen. Dit gaat niet zonder opleiding. Daarom werkt Michel als wetenschappelijk directeur en docent op het Pacific Institute for Linguistics, Arts and Translation (PILAT), waar Papoea-Nieuw-Guineeƫrs worden opgeleid voor al de facetten van het Bijbelvertaalwerk.
Om een directe relatie met het veldwerk te behouden, is Michel ook werkzaam in een specifiek vertaalproject in de Aramba-taalgroep.

Michel's taakverdeling is ongeveer als volgt:

  • 75% werkzaam als wetenschappelijk directeur en docent voor PILAT, het opleidingscentrum voor Papoea-Nieuw-Guineese Bijbelvertalers
  • 25% werkzaam als vertaaladviseur in het Bijbelvertaalproject van de Aramba-taalgroep

Opleidingscentrum

Michel geeft leiding aan het Opleidingscentrum PILAT (Pacific Institute of Languages, Arts and Translation) in Ukarumpa. Aan dit opleidingscentrum worden Papoea-Nieuw-Guineeƫrs opgeleid tot Bijbelvertaler en vertaalconsulent. Sinds 2015 is Michel wetenschappelijk directeur van de opleiding en als zodanig verantwoordelijk voor het curriculum en het onderwijzend personeel.
Het opleidingsniveau in Papoea-Nieuw-Guinea is over het algemeen erg laag. De meeste studenten hebben de lagere school afgerond en soms nog enkele klassen van het voortgezet onderwijs gevolgd. Het onderwijs dat op het Opleidingscentrum in Ukarumpa gegeven wordt, is daarom ook meer vergelijkbaar met een beroepsopleiding, dan met een universitaire opleiding. Heel specifiek wordt eraan gewerkt om de studenten de vaardigheden bij te brengen die een vertaler nodig heeft en aan excellente studenten wordt een (hogere) opleiding tot vertaalconsulent geboden. 
Vanwege het specifieke niveau van de opleiding moet heel veel cursusmateriaal nieuw geschreven worden, toegespitst op het niveau en de context van de studenten. In het schrijven van dit cursusmateriaal profiteert Michel erg van zijn 10-jarige ervaring in het voortgezet onderwijs. Daarnaast geeft Michel les in een breed scala aan vakken, zoals: Exegese, Grieks, Hebreeuws, Taalkunde, Vertaalprincipes, etc.
Sinds 2019 is Michel ook algeheel directeur van het Opleidingscentrum.

Aramba Vertaalproject

Het is het streven van Michel en Erna om drie keer per jaar de Aramba-taalgroep in het uiterste zuidwesten van het land te bezoeken. Twee keer doet Michel dat alleen voor een periode van twee weken en de derde keer gaan Michel en Erna met het hele gezin voor een periode van drie of vier weken. Michel en Erna begeleiden in Aramba een vertaalproject dat vooral door de lokale christenen wordt uitgevoerd. Op dit moment ligt er al een conceptvertaling van het hele Nieuwe Testament en het is Michel's taak om die conceptvertaling exegetisch te controleren. De eerste jaren hebben vooral in het teken gestaan van het leren van de taal en de cultuur en het verder trainen van het vertaalteam. In 2019 worden de eerste stappen gezet met betrekking tot het exegetisch controleren van de Bijbelboeken 1-3 Johannes en het evangelie van Markus.
Naast het vertaalwerk is het ook van belang dat er aandacht gegeven wordt aan alfabetiseringswerk. Daarom zijn Michel en Erna in 2019 ook begonnen met een opfriscursus Alfabetisering voor de lokale alfabetiseringswerkers die er zijn. Dat hieraan veel behoefte is, blijkt uit het feit dat verschillende lokale dominees de reeds gepubliceerde Bijbelboeken (o.a. Genesis, Lukas, Efeze) eigenlijk niet gebruiken, omdat ze heel slecht Aramba kunnen lezen. Daarom wordt er nu gewerkt aan het verhogen van de leesvaardigheid in het Aramba.